Literaire videos en podcasts
Hafid Bouazza Door: Iris & Klaas Koppe
Hafid Bouazza over zijn Arabische bibliotheek, waarvan de eerste drie delen nu in een cassette zijn verzameld en het vierde deel zomer 2008 uitkomt.
Opnamedatum: 20 april 2008.
Dean Bowen Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 18-09-2018)
"Ik hou gewoon heel veel van mensen en als ik kijk om me heen heb ik het gevoel dat we iets aan het kwijtraken zijn." Interview door Erik Jan Harmens met Dean Bowen (1984), thuis in Rotterdam, over diens dichtbundel Bokman (Jurgen Maas).
Wim Brands Door: Iris en Klaas Koppe
Opgegroeid in een Gelders gehucht, in een huis zonder boeken, is Wim Brands op zijn veertiende veel gaan lezen, vier tot vijf boeken per week. Van meet af aan heeft lezen hem de mogelijkheid geboden te verdwijnen in andere werelden en stemmen te horen van mensen buiten zijn eigen omgeving. Lezen leert je bovendien wat tegenspreken is. Dat is voor hem ook het mooie van interviewen. Je begint met een vraag en eindigt met weer andere vragen.
Wandelen door Amsterdam biedt hem de kans het gedicht te corrigeren waaraan hij in zijn hoofd werkt. Voetstappen hebben direct te maken met het ritme van een gedicht. Als hij voelt dat het af is, dan pas schrijft hij het op. Het deel van Amsterdam waar hij met zijn hond Diesel wandelt en de mensen die hij er ontmoet, hebben hem de inspiratie geboden voor een tiental gedichten in Neem me mee, zei de hond, zijn nieuwe, eind september te verschijnen bundel.
Opname: Amsterdam, 11 juni 2010.
Stefan Brijs Door: Iris en Klaas Koppe
Met spanning wordt uitgekeken naar de nieuwe roman van Stefan Brijs, zes jaar na zijn terecht zo veelgeprezen De engelenmaker. Op 12 oktober verschijnt bij uitgeverij Atlas Post voor mevrouw Bromley, waarvan de kiem werd gelegd toen hij een reportage zag over de Eerste Wereldoorlog. Daarin censureerde een Engelse officier de brieven die de manschappen naar huis schreven. Al te negatieve berichten moesten worden vermeden, net zoals elke soldaat die het leven liet, achteraf aan het thuisfront als een held werd voorgespiegeld. In de geschiedenis van twee Engelse jongens die in de loopgraven belandden, wilde Stefan Brijs het werkelijke verhaal vertellen van deze oorlog die zich voor velen vier jaar lang op een paar vierkante meter heeft afgespeeld. Honderdduizenden lieten daarbij het leven. De hoofdpersonages zijn fictief, maar wat ze meemaken, is echt gebeurd. De waanzin van de oorlog, beleefd door iemand die niet heeft bestaan, maar die evengoed een van die duizenden jongens op de eindeloze kerkhoven had kunnen zijn.
Opname: Ieper en Poperinge, 19 augustus 2011.
Charlotte Van den Broeck Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 22-06-2017)
Erik Jan Harmens sprak met de Vlaamse dichteres Charlotte Van den Broeck (1991) over haar tweede boek, 'Nachtroer', een dichtbundel over ontheemd zijn. "Je bent altijd bepaald door plekken. Maar als er dan geen plek is, door wat word je dan bepaald?"
Jan Brokken Door: Iris Koppe en Bart Voorsluis (Datum opname: 28-11-2014)
In zijn boeken wil Jan Brokken laten zien dat de werkelijkheid veel gecompliceerder is dan we denken. Nog altijd denken we in hokjes: die is goed geweest, en die fout. Maar mensen kunnen ook uit goede bedoelingen de foute keuzes maken. Zo komen in het verhaal over de familie Von Wrangel in Baltische zielen alle implicaties samen van goed en fout. Als een jongen van die familie zich aansluit bij de nazi’s, doet hij dat omdat hij zijn land wil bevrijden van de Sovjets. Hij is helemaal geen fascist.
Elk familieverhaal in Baltische zielen vertelt een deel van de geschiedenis of van een bevolkingsgroep. Het is een mozaïek die hij heel zorgvuldig, stap voor stap heeft samengesteld. De verhalen die hij heeft gehandhaafd, grijpen hem nog altijd erg aan. Er zit ook veel muziek in Baltische zielen, uiteraard in de verhalen over de componist Arvo Pärt en de violist Gidon Kremer.

Sinds een jaar of tien treedt Brokken vaak op met musici. Dat is begonnen omdat hij na de publicatie van Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin (2005) de muziek van de Antillianen ook wilde laten horen. In het huis van de dichter (2008), zijn boek over zijn vriendschap met de Russische meester-pianist Youri Egorov, bracht hem in contact met de pianist Marcel Worms, met wie hij een programma rond Egorov samenstelde. Met Worms en de violiste Ursula Schach brengt hij momenteel een programma met tekst en muziek bij Baltische zielen.
Opname: Overveen, 28 november 204.
J.A. Brongers Door: Iris Koppe en Bart Voorsluis (Datum opname: 01-08-2014)
Ayolt Brongers heeft de liefde voor het boek van huis uit meegekregen. Zijn grootvader kocht veel boeken, net als zijn vader en een van zijn ooms. Het was dus vanzelfsprekend dat ook hij iets met boeken ging doen. Wel verzamelt hij op een iets systematischer en deels ook megalomaner manier dan zij hebben gedaan. Begonnen op zijn twaalfde, heeft hij nu, 65 jaar later, dertienhonderd meter boek in huis, zo’n 80.000 exemplaren.
Zijn collectie gaat van theologie tot wiskunde, van linguïstiek tot geneeskunde, en dan met name de geschiedenis van die vakken. Niet alles wat in een boek staat, hoef je te weten, als je maar weet wat er in staat. Dan weet je, als je het nodig hebt, welk boek je moet pakken. Het gaat meer om vorming dan om het reproduceren van weetjes. Dan heb je ook aanknopingspunten voor het contact met een heleboel mensen.
Brongers heeft scheikunde gestudeerd en bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort jarenlang leiding gegeven aan de natuurwetenschappelijke afdeling. Zelf heeft hij er zich onder meer beziggehouden met kwantitatieve vraagstukken als bevolkingsdichtheden in de prehistorie. Zijn liefde voor het boek heeft hem er tevens toe gebracht Boekwoorden woordenboek te maken, waarin hij een grote hoeveelheid disparate kennis over het boek in Nederland bij elkaar heeft gebracht.
Opname: Amersfoort, 1 augustus 2014.
Jeroen Brouwers Door: Iris en Klaas Koppe
In feite is het een schrijnend boek, aldus Jeroen Brouwers over Sisyphus’ bakens, het achtste deel in zijn reeks Feuilletons. Dat tragische zit in de bovenstroom: wat een rotzooi, daar in die regionen. Hij kreeg ermee te maken nadat hem in april 2007 was verteld dat zijn oeuvre werd bekroond met de Prijs der Nederlandse Letteren. Voor de camera vertelt hij waarom hij die prijs uiteindelijk heeft geweigerd. Dat was niet om het geldbedrag, hoewel hij dat voor een oeuvreprijs eerder een belediging dan een eerbetoon vindt. Hij schreef zijn ‘vloekschrift’ volgens de eisen van de polemiek, waarvan de voornaamste is: niet liegen. Een tweede eis is dat een polemiek zoiets moet zijn als vuurwerk: geknal, lichtspetters en veel hilariteit. ‘Je moet lachen en het moet scherp zijn en tegelijk vilein. En dat is waarom je mijn boek moet lezen.’
Opname: Zutendaal, 20 maart 2009
Jeroen Brouwers Door: Iris en Klaas Koppe
Jeroen Brouwers op een historische plek in zijn leven: het voormalige jongenspensionaat in Bleijerheide, waar hij van 1953 tot 1956 verbleef en waar de zekerheid in hem rijpte dat hij schrijver zou worden.
Opnamedatum: 22 april 2003.
Tsead Bruinja Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 08-12-2015)
Erik Jan Harmens (1970), dichter en schrijver, onder meer van de roman Hallo muur, ging op huisbezoek bij Tsead Bruinja (1974) in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer, om te spreken over diens nieuwe dichtbundel Binnenwereld, buitenwijk, natuurlijke omstandigheden.

Reacties op deze podcast zijn welkom via Twitter (@erikjanharmens), via erikjanharmens@icloud.com of via jef.vangool@kb.nl.
\r