Literaire videos en podcasts
Binnenplaats Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 24-05-2017)
Erik Jan Harmens in gesprek met Joost Baars, die begin dit jaar debuteerde met de dichtbundel 'Binnenplaats', waarmee hij genomineerd is voor de C. Buddingh-prijs voor beste poëziedebuut. Uitreiking van deze prijs is op donderdag 1 juni tijdens het Poetry International Festival in Rotterdam. "Ik heb mezelf voorgenomen om niet meer iets te schrijven zoekend naar bevestiging dat het goed is."
Binnenwereld, buitenwijk, natuurlijke omstandigheden Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 08-12-2015)
Erik Jan Harmens (1970), dichter en schrijver, onder meer van de roman Hallo muur, ging op huisbezoek bij Tsead Bruinja (1974) in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer, om te spreken over diens nieuwe dichtbundel Binnenwereld, buitenwijk, natuurlijke omstandigheden.

Reacties op deze podcast zijn welkom via Twitter (@erikjanharmens), via erikjanharmens@icloud.com of via jef.vangool@kb.nl.
\r
Boekwoorden woordenboek Door: Iris Koppe en Bart Voorsluis (Datum opname: 01-08-2014)
Ayolt Brongers heeft de liefde voor het boek van huis uit meegekregen. Zijn grootvader kocht veel boeken, net als zijn vader en een van zijn ooms. Het was dus vanzelfsprekend dat ook hij iets met boeken ging doen. Wel verzamelt hij op een iets systematischer en deels ook megalomaner manier dan zij hebben gedaan. Begonnen op zijn twaalfde, heeft hij nu, 65 jaar later, dertienhonderd meter boek in huis, zo’n 80.000 exemplaren.
Zijn collectie gaat van theologie tot wiskunde, van linguïstiek tot geneeskunde, en dan met name de geschiedenis van die vakken. Niet alles wat in een boek staat, hoef je te weten, als je maar weet wat er in staat. Dan weet je, als je het nodig hebt, welk boek je moet pakken. Het gaat meer om vorming dan om het reproduceren van weetjes. Dan heb je ook aanknopingspunten voor het contact met een heleboel mensen.
Brongers heeft scheikunde gestudeerd en bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort jarenlang leiding gegeven aan de natuurwetenschappelijke afdeling. Zelf heeft hij er zich onder meer beziggehouden met kwantitatieve vraagstukken als bevolkingsdichtheden in de prehistorie. Zijn liefde voor het boek heeft hem er tevens toe gebracht Boekwoorden woordenboek te maken, waarin hij een grote hoeveelheid disparate kennis over het boek in Nederland bij elkaar heeft gebracht.
Opname: Amersfoort, 1 augustus 2014.
Bokman Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 18-09-2018)
"Ik hou gewoon heel veel van mensen en als ik kijk om me heen heb ik het gevoel dat we iets aan het kwijtraken zijn." Interview door Erik Jan Harmens met Dean Bowen (1984), thuis in Rotterdam, over diens dichtbundel Bokman (Jurgen Maas).
DJ Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 31-03-2017)
Erik Jan Harmens sprak met Kluun over zijn roman DJ. Over de rand van roem, Kluun als romanpersonage en de overeenkomst tussen bebop en EDM (electronic dance music).
Met De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 200 essays rondde Joost Zwagerman een ambitieus project af: een overzicht bieden van meer dan 120 jaar Nederlandstalige literatuur in drie bloemlezingen, van respectievelijk verhalen, lange verhalen en essays. Wat dit laatste deel extra spannend maakt, is dat het niet alleen de beste essayisten verenigt (wat in ons taalgebied niet eerder is gedaan) maar tevens een overzicht biedt van wat Nederlanders en Vlamingen in die jaren fascineerde en hoe dat een weerslag kreeg in hun denken.
Opnamedatum: 3 november 2008.
De Wittgensteins Door: Iris en Klaas Koppe
Alexander Waugh is de auteur van De Wittgensteins : geschiedenis van een excentrieke familie, over onder meer ‘die andere Wittgenstein’, de briljante muzikant Paul, broer van de wereldberoemde filosoof Ludwig. Bij de presentatie van het boek ten huize van De Bezige Bij op 23 september 2008 vertelt Waugh over Paul Wittgenstein en speelt hij het Concert voor de linkerhand van Maurice Ravel.
De avond is ongemak Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 24-05-2018)
"Dit is het oerboek. Het moet er eerst uit, voordat ik ander werk kan schrijven." Erik Jan Harmens sprak met Marieke Lucas Rijneveld over haar debuutroman De avond is ongemak.
De blanke gave Zo word je een geweldige dichter Door: Iris Koppe en Joey Boink (Datum opname: 01-09-2015)
In Zo word je een geweldige dichter, een nieuw deel in de Schrijfbibliotheek van Atlas Contact, reikt Ellen Deckwitz de beginnende en gevorderde dichter inzichten en instrumenten aan om van een idee, een beeld, een gevoel of een inval een sterk gedicht te maken. Eerder dit jaar verscheen van haar De blanke gave, een bundel vol krachtige gedichten en ontroerende beelden.

Schrijver en dichter Erik Jan Harmens sprak met haar over deze recente uitgaven. Joey Boink bediende de camera, Iris Koppe tekende voor de regie.

Ellen Deckwitz from BNL Literatuurplein on Vimeo.

De eeuwigheid verzameld Door: Iris en Klaas Koppe (Datum opname: 28-10-2012)
De biografie is de laatste vijftien jaar in Nederland aan een opmars bezig, aldus Eva Rovers. Het is een ontwikkeling die zij van harte toejuicht. Een biografie is een mooie methode om een boeiend, uit veel puzzelstukjes samengesteld levensverhaal te vertellen en om tegelijk de geschiedenis te bestuderen. Door de ogen van één persoon leer je iets over de geschiedenis en tegelijk zie je wat het belang was van die persoon in de tijd waarin hij of zij leefde. Daarom kun je een biografie alleen schrijven over mensen die zijn overleden.

De eerste biografie van Eva Rovers, De eeuwigheid verzameld (2010), over Helene Kröller-Müller (1869-1939), de bekendste verzamelaar van Nederlander, stichter van het Kröller-Müller Museum in Otterlo, werd bekroond met de Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs 2012. Sinds een jaar werkt ze aan de biografie van Boudewijn Büch. De een leefde honderd jaar geleden, de ander twintig jaar geleden. Ze moet dus uitgaan van heel andere bronnen, maar toch zijn er tussen Kröller-Müller en Büch ook parallellen: uiteraard hun beider onbegrensde verzameldrift en ook hun liefde voor Goethe en voor de natuur. Een goede biograaf zit een persoon heel dicht op de huid, maar verstaat toch de kunst afstand te bewaren.
Opname: Wassenaar, 28 oktober en Otterlo, 29 oktober 2012.